پخش سبزی خشک مرزه

پخش انواع سبزی خشک مرزه

در مرکز پخش انواع سبزی خشک مرزه این خوراکی هم به صورت بسته بندی شده و هم به صورت فله ای به فروش می‌ رسد که قیمت نوع فله ای آن ها به دلیل نداشتن بسته‌بندی مقداری

بیشتر بخوانید