پخش سبزی جعفری خشک

شرکت پخش سبزی جعفری خشک شده

جعفری یکی از سبزی های بسیار خوشمزه است .خاستگاه این سبزی در مناطق مدیترانه ایی و خاور میانه است.این گیاه معمولا دو ساله و معطر است .جعفری با رنگ سبز تیره به دست

بیشتر بخوانید