مرکز سبزی قورمه بسته بندی

مرکز پخش سبزی قورمه خشک بسته بندی

سبزی قورمه خشک بسته بندی یک نوع سبزی ک از چند نوع سبزی مختلف از جمله گشنیز ،جعفری ، تره ،اسفناج ،کرفس ، شنبلیه وشوید تهیه میشود که با استفاده از دستگاه های پیشر

بیشتر بخوانید