فروش شاهتره

مراکز فروش شاهتره خشک درجه یک

شاهتره یکی از گیاهان بومی ایران است که در زبان عربی به آن شاه ترج نیز می گویند. گیاه شاهتره مزه ای کمی تلخ دارد. شاهتره دارای طبعی گرم و خشک است. گیاه شاهتره در

بیشتر بخوانید