فروش ترخون خشک

فروش انواع ترخون خشک ۱۰۰ گرمی

تولیدکنندگان زیادی در زمینه تولید سبزی خشک وجود دارد. یکی از این سبزیجات خشک ، ترخون خشک است. آنها این سبزی ترخون را در بسته های ترخون خشک 100 گرم یا بیشتر تولی

بیشتر بخوانید