فروشنده سبزی خشک مرزه

فروشنده سبزی خشک مرزه بسته بندی

سبزی جزء فرآورده ای است که انواع مختلفی از جمله: مرزه، شدید، ترخون و غیره دارد که هر کدام مزیت های زیادی دارد. سبزی مرزه در تمتم فصول سال وجود ندارد به همین خاط

بیشتر بخوانید