فروشنده سبزی خشک قلیه ماهی

فروشنده سبزی خشک قلیه ماهی 200 گرمی

بکی از غذاهای محلی مناطق جنوبی کشور که طرفدار زیاد دارد، قلیه ماهی است که محتویات اصلی آن را ماهی جنوب و برخی از سبزیجات معطر تشکیل داده و این دو ترکیب در کنار

بیشتر بخوانید