انواع نعناع خشک

تولید انواع نعناع خشک کوهی

تولید انواع نعناع خشک کوهی در ایران انجام می شود که تولید کننده ها از روش خاصی و بهداشتی برای خشک نمودن این گیاه بهره می برند و گیاه در گذشته بیشتر در دامنه کوه

بیشتر بخوانید